Elektrotechnika do 1000V

  • vypracování projektové dokumentace autorizovaným projektantem, dodávka a montáž elektrických instalací v bytové i průmyslové výstavbě
  • odborné připojení elektrických spotřebičů (u nových včetně potvrzení záručního listu)
  • opravy a rekonstrukce elektrických instalací
  • návrh a výpočet umělého osvětlení
  • revize elektrických zařízení, instalací, elektrických spotřebičů a el. nářadí
  • inteligentní elektrické instalace budov